Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om ett gemensamt ramverk för företagsbeskattning i Europa (Business in Europe: Framework för income taxation, BEFIT)

SVCA har beretts tillfälle att avge yttrande över rubricerat förslag och ansluter sig till vad Näringslivets Skattedelegation anfört i sitt yttrande.

Läs hela yttrandet på PDF-länken nedan.

Fi2023_02573 - SVCA.pdf

PARTNERS