Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om fastställande av regler med avseende på bolagsbeskattning av en betydande digital närvaro COM(2018) 147 final

SVCA har beretts tillfälle att avge yttrande över angivna direktivförslag och ansluter sig till vad Näringslivets Skattedelegation anfört i sitt yttrande.

Läs hela remissyttrandet på PDF-länken nedan.

Fi2018_01419_S1 - SVCA.pdf

PARTNERS