Konsultation avseende riskfinansieringsriktlinjerna

Genom att förtydliga de villkor som anges i den allmänna gruppundantagsförordningen (GBER), tillåter EU:s Riktlinjer för statligt stöd för att främja riskfinansieringsinvesteringar (RFG) många uppstartsföretag (s.k. start-ups) och tillväxtbolag (s.k. scale-ups) att åtnjuta statsstödsförmåner. Därigenom blir dessa ett avgörande verktyg för att befrämja innovation inom EU.

Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA) i egenskap av den förening som företräder private equity-fonder (PE), inklusive venture capital- (VC) och growth capital-fonder, stöder de nuvarande riktlinjernas syften, som på ett ändamålsenligt sätt anpassats till de specifika verksamheter till vilka våra medlemmar investerar. Med detta sagt, anser vi dock att ramverket kan förbättras för att tillse att riskkapital på ett enklare sätt kan flöda till alla bolag som behöver det.

Läs hela yttrandet på PDF-länken nedan.

Konsultation avseende riskfinansieringsriktlinjerna.pdf

PARTNERS