Remiss av kommissionens förslag till rådets direktiv om snabbare och säkrare nedsättning av överskjutande källskatt

SVCA har beretts tillfälle att avge yttrande över rubricerat förslag och ansluter sig till vad vår europeiska systerorganisation Invest Europe anfört i sitt yttrande, se bilaga.

Läs hela yttrandet på PDF-länken nedan.

Fi2023_02121 - SVCA.pdf

PARTNERS