Remissyttrande – Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om europeiska långsiktiga investeringsfonder (Fi2016/01182/FPM)

Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) är föreningen för aktörer inom ägarformen private equity. Private equity-fonder utvecklar företag genom att tillföra kompetens, erfarenhet och kapital till främst onoterade bolag. SVCA representerar aktörer i hela ekosystemet för kapitalförsörjning: från affärsänglar och venture capital i tidiga skeden till growth capital och buy-out i senare skeden. Private equity-sektorn hel- eller deläger över 900 portföljbolag i Sverige med närmare 200 000 anställda i olika branscher över hela landet. Det motsvarar c:a 4 % av de anställda i Sverige. Omsättningen från portföljbolagen motsvarar ungefär 8 % av svensk BNP. SVCA verkar för att skapa långsiktiga, förutsägbara och konkurrenskraftiga förutsättningar för att främja kapitaltillförsel och kapitalimport.

SVCA lämnar nedan sina synpunkter på Finansdepartementets remitterade förslag (”Förslaget”) avseende kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om europeiska långsiktiga investeringsfonder (”Förordningen”).

SVCA har valt att lämna synpunkter på Förslaget och den bakomliggande Förordningen ur två perspektiv. I det ena perspektivet kommenteras Förordningen på ett allmänt plan, och i det sammanhanget behandlas bl.a. hur Förordningen förhåller sig till de syften som eftersträvas med förslaget. I det andra perspektivet behandlas det konkreta Förslaget såsom det presenterats.

Läs hela yttrandet på PDF-länken nedan.

PDF-dokument

PARTNERS