Skatt

De svenska portföljbolag som ägs av Private Equity-fonderna betalar bolagsskatt, arbetsgivaravgifter, moms etc. precis som alla svenska företag. Även de svenska rådgivningsbolagen betalar bolagsskatt och arbetsgivaravgifter. Däremot så har det inte historiskt sett gått att förvalta Private Equity-fonder från Sverige utan att åsamka de internationella institutionella investerarna risk för dubbelbeskattning. Utländska investerare som till exempel pensionsfonder vill inte lägga ner tid och pengar för att förstå till exempel specifika svenska skatteregler och risken för dubbelbeskattning. De beskattas redan i sitt hemland. En amerikansk institutionell investerare beskattas i USA, en australiensisk i Australien, en svensk i Sverige och så vidare. Dessutom är det vanligt att pensionsfonder är skattebefriade vilket gör det omöjligt för dem att kvitta eventuell svensk skatt mot skatt de betalar i hemlandet. Dessa investerare, som ju binder sina pengar på minst 10 år, föredrar att investera genom sen mer än 30 år beprövade skatteneutrala strukturer som engelska limited partnerships (att jämföra med svenska kommanditbolag) med förvaltaren placerad på Jersey eller Guernsey.

PARTNERS