Söker du riskkapital?

En riskkapitalinvestering kan ge dig och ditt företag en möjlighet att växa och utvecklas inte bara genom den direkta kapitaltillförseln utan även genom investerarens branscherfarenhet och nätverk. SVCA är den svenska intresseorganisationen för private equity, venture capital och affärsängelnätverk och utför inga egna investeringar eller investeringsrådgivning.

Riskkapital är en relativt ovanlig form av finansiering, majoriteten av bolag finansieras via försäljningsintäkter, kapital från ägarna, familj och vänner etc. Venture capital och affärsänglar fokuserar ofta på tech-bolag med en unik affärsidé som har förmåga att bli globala och skapa nya värdekedjor samt innovation inom life science.

Nedan följer några generella råd för dig som söker riskkapitalfinansiering.

Läs på om riskkapitalfinansiering då investeringen innebär ett utbyte av ägande och kontroll mot kapital

 • Det finns flera bra böcker på området exempelvis Venture capital-investeringar – En praktisk vägledning av Kim Bergman och Mikael Moreira, Almi Företagspartners Finansieringshandboken eller Lennart Ohlssons Träffsäkra investeringar i startups.

Skapa en affärsplan som beskriver verksamheten och dess mål

 • Tänk på att investeraren vill ha avkastning – förklara tydligt vad produkten/tjänsten gör bättre än konkurrenterna samt hur investeringen kommer att skapa värde och bidra till nya möjligheter för att hjälpa företaget att bli framgångsrikt.
 • Beskriv vilka som jobbar med företaget, grundare m.fl., då ledningens sammansättning och gemensamma kompetens ofta är avgörande för att övertyga den potentiella investeraren.
 • En del investerare lägger mindre fokus på affärsplanen än andra då den kan komma att förändras under resans gång – ta därför reda på hur de investerare som kontaktas ser på affärsplanens betydelse, innan en massa arbete läggs på att skapa den.
 • Förutom affärsplanen behöver du ett s.k. ”pitch deck”. Ett “pitch deck” är det dokument du skickar till en investerare inför ett möte och presenterar under mötet. Affärsplanen används som underliggande dokument och något som behövs i senare skede. Se t.ex. mallar från Almi Invest och Creandum.

Kontakta entreprenörsnätverk

 • Det finns flera nätverk som jobbar med att förmedla investerarkontakter.
 • Affärsänglar och Venture Capital-aktörer inleder ofta med att bygga relationer och följa med bolagen ungefär ett år innan de bestämmer sig för att investera.
 • Det finns flera olika typer av investerare så det är viktigt att fundera över hur stor investering som krävs och i vilken fas bolaget befinner sig i för att hitta rätt investerare.
 • De flesta Venture Capital-aktörerna har en investeringshorisont på ungefär 5-10 år för att utveckla bolaget till dess fulla potential och därefter göra en exit.
 • Observera att cold call sällan lönar sig. Be gärna om en introduktion om du har en kontakt som känner någon du behöver komma i kontakt med.

Att tänka på vid förhandlingen

 • Om du har möjlighet så ta hjälp av en erfaren investerare vid värdering av företaget och genom förhandlingsprocessen.
 • Ta in tillräckligt med pengar direkt, nya finansieringsrundor är kostsamma och tar fokus från den viktigaste uppgiften – att utveckla företaget.
 • Det är samtidigt viktigt att värdera företaget rimligt, investeringen kan vara avgörande för att företaget att ska växa och nå sin fulla potential och en för hög värdering kan avskräcka potentiella investerare.

Våra medlemmar

Privata Venture Capital-aktörer – Venture Capital-aktörer investerar i tidiga skeden

Offentliga Venture Capital-aktörer – Offentliga aktörer investerar offentliga medel och kompletterar privata aktörers investeringar

Affärsänglar och affärsängelnätverk – Affärsänglar är ofta före detta entreprenörer som investerar i de tidigaste skedena

Verktyg

StartupTools – Här kan du ladda ner mallar för anställningsavtal, aktieägaravtal, sekretessavtal, guide till avtal för aktieoptioner

Verksamt.se – Innehåller information och e-tjänster från myndigheterna Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket för dig som driver företag

Media

Breakit är en nyhetssajt om det nya näringslivet

Di Digital är Dagens Industris sajt om den svenska tech- och startupindustrin

TechCrunch är en internationell nyhetssajt med fokus på techbolag

Sifted är Financial Times europeiska techsatsning

Nätverk

Startup Grind grundades i Silicon Valley och är ett nätverk som aktivt utbildar och kopplar samman entreprenörer över hela världen

Young Entrepreneurs of Sweden är en organisation som ämnar bygga nätverk mellan, utveckla och stödja unga entreprenörer

Founders Alliance är ett nätverk för erfarna entreprenörer

SUP46 är en startuphubb

STHLM TECH är ett nätverk som samlar techbolag och intresserade

Epicenter är ett innovationshus för entreprenörer, intraprenörer, snabbväxande digitala företag och storbolag

Connect Sverige är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet

Silicon Vikings är ett nätverk med över 45 000 medlemmar som sammankopplar nordisk och baltisk innovation med Sillicon Valley

Øresund Startups är ett nätverk för startups och entreprenörer i Öresundsregionen

Norrsken Foundation är en stiftelse med fokus på socialt entreprenörskap

PARTNERS