Venture Capital – investeringar i tidiga skeden

Tillgång till kapital är avgörande för att små företag ska kunna växa, utvecklas och därmed skapa nya arbetstillfällen. Då nystartade och unga bolag normalt sett har negativa kassaflöden så behöver de nytt kapital för att kunna genomföra nödvändiga investeringar för tillväxt. Det som kategoriserar Venture Capital-investeringar är köp av minoritetspositioner i bolag med låg omsättning och få anställda men som har en hög möjlighet att i framtiden bli globala. Vanligen så investeras kapitalet i portföljbolag som har en hög skalbar affärsidé, som lätt kan implementeras över hela världen. Fokus har det senaste åren varit på teknik som har möjlighet att förändra och automatisera befintliga värdekedjor genom till exempel digitalisering eller robotisering.

Men Venture Capital-fonder tillför inte bara externt kapital, fonderna drivs ofta av före detta entreprenörer, vilka har ett stort kunnande av unga och snabbväxande bolag samt nätverk som de kan dela med sig av, vilka är avgörande för bolagens framtida utveckling. Behovet av tillväxtkapital är särskilt viktigt då den svenska ekonomin är en liten öppen ekonomi vilket gör den mycket exportberoende och exponerad mot världsekonomin. Konkurrensen är numera global. Det räcker inte med att vara ledande i Sverige eller inom Europa. Företag som Spotify, Skype och iZettle måste konkurrera på världsmarknaden.

Sverige är det ledande landet inom Europa sett till tillväxtkapital-investeringar som andel av BNP och av tidningens Wired’s lista över världens 100 hetaste startups 2012 är 10 svenska bolag utvalda, en klar majoritet av dessa är i något skede finansierade med Private Equity.

Graf_VC_EU

Källa: SVCA

PARTNERS