Vilka investerar i fonderna?

De största investerarna är generellt sett institutioner som förvaltar långsiktigt kapital, exempelvis försäkringsbolag, pensionsfonder, universitet och lärosäten, banker, så kallade Fond-i-fonder (vars kapital huvudsakligen också kommer från försäkringsbolag och pensionsfonder) och statliga investeringsfonder samt icke statliga institutionella investerare som stiftelser och familjeägda förvaltningsbolag (så kallade ”family offices”). Flera institutionella investerare, exempelvis de svenska AP-fonderna publicerar vilka Private Equity-fonder de investerar i.

Detta innebär att de grupper som främst gynnas av goda Private Equity-investeringar är pensionssparare och försäkringstagare.PE_investerargrupper

Källa: SVCA

Över 80 % av det investerade kapitalet i svensk Private Equity kom under perioden 2007-2014 från utländska aktörer. Dessa utländska institutioner skulle ha svårt själva att hitta onoterade bolag i Sverige. Private Equity-sektorn står därför för en stor del av kapitalimporten till Sverige. Grafen nedan visar den geografiska fördelningen över investerarna i svensk Private Equity.

PE_Investerar_geo

Källa: SVCA

PARTNERS