Seminarium om aktivt ägande med McKinsey & Co.

09
Dec
SUP46 Regeringsgatan 29, 5 trappor, Stockholm
09 December 15:00 - 17:00

McKinsey & Co. har studerat aktivt ägande i Sverige och onsdagen den 9 december från klockan 15:00 presenteras och diskuteras rapportens slutsatser.
Kapitaltillförsel är en förutsättning för att få idéer att bli verklighet. Därför har rapporten om Aktiva Ägare helt inriktats på kapital och ägande i det breda perspektivet.
Analyserna presenteras av Lisa Åberg, McKinsey & Co. och därefter kommer en panel att diskutera dessa utifrån sina olika perspektiv och erfarenheter.

För anmälan vänligen kontakta info@svca.se

PARTNERS