Vilka utmaningar ställs ditt företag inför vid notering på börs? – Seminarium om förberedelser för börsintroduktion PwC i samarbete med SVCA

08
Dec
Torsgatan 21, Stockholm, Auditoriet, plan 4
08 December 14:00 - 17:20

För närvarande råder ett sällan skådat högtryck för börsnoteringar och transaktioner såväl internationellt som i Sverige. På Nasdaq Nordic har hitintills i år 21 noteringar genomförts och ytterligare ett antal planeras ha varit genomförda innan årsskiftet.

Den underliggande positiva börstrenden påverkas av flertalet makroekonomiska faktorer och trender på såväl nationell som global nivå, frågan är hur länge det positiva klimatet kan fortsätta ?

Det finns ett flertal olika motiv till att ett företag väljer att notera sig på börs. Bland annat underlättas möjligheterna till kapitalanskaffning samt ger exitmöjligheter för aktieägarna på både kort och lång sikt. Att notera företaget på en reglerad börs ställer dock ett antal formella krav vilket kräver investeringar i form av tid och resurser från företagets sida. Ofta tar också förberedelserna längre tid samt ställer större krav på organisationen än styrelsen och ledningen räknat med.

På seminariet presenteras färska bedömningar av makroekonomiska faktorer och trender. Du får träffa experter med praktisk erfarenhet av att förbereda och genomföra börsintroduktioner, ta del av erfarenheter och lärdomar av en genomförd börsintroduktion samt träffa nyckelpersoner som representerar olika delar i värdekedjan.

Seminariet vänder sig i första hand till företagsledningar och styrelser i tillväxt-, utvecklings- och portföljföretag och dess ägare.

Program
14.00-14.10 Inledning: Hans Jönsson, PwC och Elisabeth Thand Ringqvist, Styrelseordförande SVCA
14.10-14.40 Diginomics: Nya ekonomiska drivkrafter, Anna Felländer, Digitalisering- och Framtidsekonom på Swedbank
14.40-15.10 IPO readiness, Magnus Lagerberg, Johan M Eriksson, Jon Widefjäll, Hans Jönsson, PwC
15.10-15.30 Från privat till publikt företag- nya kommunikationsutmaningar, Magnus Rydin Lemoine, Director Brunswick
15.30-15.50 Kaffepaus
15.50-16.30 Börsnotering av vårdkoncernen Capio, Olof Bengtsson, CFO Capio och Rickard Torell, Investment manager Nordic Capital
16.30-16.50 Värdering och marknadsföring i samband med notering, Lars-Erik Sjöberg, Head of Investment Banking Carnegie Sweden
16:50-17:20 Paneldebatt- Utmaningar på rådande börsklimat. Adam Kostyal, Noteringsansvarig- Europa, NASDAQ, Lars Erik Sjöberg, Carnegie Sweden, Caspar Callerström, Partner EQT, Rickard Torell, Nordic Capital, Anna Felländer, Digitalisering- och Framtidsekonom på Swedbank
Moderator: Johan Rosenberg
17:20- Mingel

Registrering

Anmäl dig till evenemanget

PARTNERS