Bättre hävstång när statligt riskkapital tillåts matchas med privat tillväxtkapital

SVCA välkomnar Hans Rydstads utredning om det statliga riskkapitalet som idag presenterades (N 2015:02). Svenska Riskkapitalföreningen är positiva till förslag som gör det statliga riskkapitalsystemet enklare för entreprenörer genom att slå samman statliga aktörer i en större struktur och att det statliga riskkapitalet tillåts matcha privat tillväxtkapital.

  • ­­Att staten skulle öronmärka så stora belopp som tre miljarder att investera tillsammans med privat tillväxtkapital är mycket positivt och möjliggör att de statliga resurserna används på bättre sätt, säger Elisabeth Thand Ringqvist, ordförande för SVCA.

Det finns bra internationella förebilder såsom Israel och Storbritannien för ”fond-i-fond”-lösningar som utredningen föreslår.

  • Vi måste studera förslagen i detalj tillsammans med våra medlemmar men utredningens ambition och riktningen är rätt, såsom förslaget om att slå samman statliga aktörer i en större struktur säger Thand Ringqvist vidare.

Företag som är yngre än 5 år skapade 46 procent av jobben åren 2001-2011, enligt siffror från Svenska Riskkapitalföreningen. År 2014 var 29 miljarder totalt investerat (privat tillväxtkapital tidig och sen fas, affärsänglar och statligt kapital) i bolag upp till 50 anställda. Statens andel av detta var tre miljarder, det vill säga 10 procent. Allra viktigaste källan till finansiering var entreprenörernas eget kapital som för bolag upp till 10 anställda står för 84 procent och för bolag med upp till 50 anställda står för 55 procent av det totala kapitalet.

  • Då det statliga riskkapitalet enbart utgör tio procent av det totala tillväxtkapitalet i företag med upp till 50 anställda understryks det fortsatta behovet att främja det privata tillväxtkapitalet genom långsiktiga, konkurrenskraftiga spelregler på skatteområdet, förbättrade 3:12-regler och att ett fungerande personaloptionssystem kommer på plats skyndsamt, avslutar Elisabeth Thand Ringqvist.

PARTNERS