Begränsande förslag hämmar tillväxt

Under flera år har förslag om hur ett konkurrenskraftigt incitamentsprogram varit under utredning. Allt fler har förstått att det är nödvändigt att hitta ett sätt som gör att snabbt växande företag ska kunna dela både risk och framgång med sina anställda.

  • Förslaget från utredaren med kvalificerade personaloptioner är bra för de allra minsta men att sätta en gräns för företag som har färre än 50 anställda och med en balansomslutning under 80 msek begränsar tillväxtföretagens möjligheter att använda förslaget, säger Elisabeth Thand Ringqvist, Ordförande SVCA.

Utredaren har valt att försämra den värdepappersregel som både små och stora företag använder idag genom att införa en begränsning som innebär att om ett företag köper tillbaka optioner från en anställd så ska eventuell vinst alltid ses som inkomst av tjänst.

  • Utredningen beskriver väldigt väl behovet av entreprenörer och effekten som växande företag har på ekonomin samt behovet av att ersätta den risk som de anställda är med och tar. Tyvärr är begränsningarna och försämringarna så omfattande att det inte kommer få någon effekt. Jag uppmanar alla tillväxtföretag att pröva hur förslaget skulle fungera för dem och berätta för Finansministern hur det skulle behöva se ut för att bli bra, säger Elisabeth Thand Ringqvist, Ordförande SVCA.

PARTNERS