Film från SVCA:s seminarium – Ett långsiktigt värdeskapande med aktiva ägare

Panelsamtal om aktivt ägande av onoterade bolag i förändring. Företag med aktivt ägande uppvisar högre tillväxt och skapar fler jobb än passivt ägda företag. Därför behövs en agenda för mer aktivt ägande i Sverige så att fler företag ska kunna växa och utvecklas.

Deltagare:

Moderator: Elisabeth Thand Ringqvist, Styrelseordförande, SVCA

Claes Ekström, Delägare, Altor Equity Partners

Hans Peter Larsson, Delägare, PwC

Janerik Larsson, Senior rådgivare, Stiftelsen Fritt Näringsliv

Johan Christenson, Delägare, HealthCap

Sophie Nachemson Ekwall, Forskare (i bolagsstyrning), Handelshögskolan i Stockholm

Ulf Kristersson, Ekonomisk politisk talesperson, Moderaterna

PARTNERS