“Nördskatten” – ett hinder för tillväxt

Personaloptioner är ett viktigt verktyg internationellt för start-ups för att attrahera kompetent personal. Lägre lön kompenseras av aktieoptioner på framtida vinst. Hur kan vi använda personaloptioner i Sverige för att bidra till fler jobb och högre tillväxt?

PARTNERS