Riskkapitalet – nyindustrialiseringens motor

Företagen som riskkapitalbolagen investerar i omsätter i dag över 300 miljarder kr, vilket motsvarar ca 9 procent av BNP. Hur kan riskkapital bidra till att klara av omstrukturering, generationsskiften och förnyelsen av industrisektorn i Sverige?

PARTNERS