SVCA positiva till fond i fond

SVCA välkomnar regeringens förslag kring hur statens insatser för företagsfinansiering kan bli mer effektiva och ändamålsenliga i och med sammanslagningen av Fouriertransform och Inlandsinnovation till Fondinvest AB.

  • Det är mycket bra att de nya initiativ, demofond och såddfond integreras med befintliga fonder i Fondinvest AB, säger Elisabeth Thand Ringqvist, Ordförande SVCA.

SVCA framförde i remissvaren dels kritik mot utredningens utformning av Demofonden samt varnade för att Fondinvest AB föreslogs göra geografiska och tematiska begränsningar, det har regeringen lyssnat till.

  • Det är viktigt att genomförandet av Fondinvest AB nu sker på ett sådant sätt att det verkligen attraherar privat fondkapital annars får det inte avsedd effekt för tillväxt och jobb i Sverige. Dessvärre begränsar regeringen, möjligen i strid med EUs inre marknad, deltagandet av internationella fonder genom att skriva att de fonder som det nationella utvecklingsbolaget investerar i måste ha sin juridiska hemvist i Sverige avslutar Thand Ringqvist.

PARTNERS