SVCA vill öka mångfalden – inleder samarbete med Nasdaq och Allbright

Stockholm, den 18 december, 2020

Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA) tillkännager idag ett samarbete med Nasdaq (Nasdaq: NDAQ) och stiftelsen Allbright för att främja mångfaldsarbetet i näringslivet. Samarbetet inleds med utbildningar av bolagsledningar under första kvartalet 2021. 

Diskussionen kring mångfald i styrelserum och ledningsgrupper har på senare år intensifierats. Frågan gäller inte bara noterade bolag utan också onoterade bolag som spelar en större och allt viktigare roll i näringslivet.

”Mångfald är en otroligt viktig fråga som SVCA och medlemmarna jobbar hårt med, men vi har tyvärr inte kommit i närheten så långt som vi skulle vilja ha gjort. Vi är övertygande om att mångfald inte bara är moraliskt rätt utan också värdeskapande genom ökad avkastning och bättre utveckling för portföljbolagen säger SVCA:s styrelseordförande Monalotte Theorell Christofferson. Det pågår därför ett flertal initiativ genom SVCA och hos enskilda medlemmar såsom Level 20, mentorsprogram och rekryteringsdagar.”

För att ytterligare bidra till att främja utvecklingen i näringslivet inleder SVCA ett samarbete med Nasdaq och stiftelsen Allbright som arbetar för mångfald på ledande positioner i näringslivet. Som ett första konkret steg i initiativet kommer en utbildningsserie lanseras under 2021, riktad till noterade bolag i Norden, samt onoterade bolag hel- eller delägda av medlemmar i SVCA och dess nordiska systerföreningar.

”Vi är glada att kunna lansera detta initiativ tillsammans med Allbright och Nasdaq. Arbetet är viktigt och vi kan konstatera att det hänt för lite hittills. Jag hoppas och tror att detta konkreta steg kan komplettera medlemmarnas egna initiativ på området och att det kommer leda till synbara förbättringar på lednings- och styrelsenivå hos både noterade och onoterade bolag. Ökad mångfald kommer leda till att vi bygger ännu bättre bolag,” fortsätter Monalotte Theorell Christofferson.

”Tillsammans ska Nasdaq, Allbright och SVCA utbilda och föra en aktiv dialog med svenska bolag i syfte att de ska bli betydligt mer diversifierade och skapa förutsättningar för att bättre tillvarata en bredd av kompetens”, säger Amanda Lundeteg, vd på Allbright. ”Det faktum att vi gör detta tillsammans innebär att våra insatser kan få större spridning och öka chansen till faktisk förändring. Och förändring behövs.”

Om SVCA

Swedish Private Equity & Venture Capital Association, SVCA är intresseorganisationen för aktörer inom private equity: buyout, venture capital och affärsänglar. Föreningen, som grundades 1985, verkar för en väl fungerande kapitalförsörjning i Sverige.

För mer information besök: www.svca.se

Kontakt:

Sten Tärnbro

+46 70 214 90 07

sten.tarnbro@svca.se

PARTNERS