SVCA:s kommentar till S,MP och V:s presskonferens 6 oktober 2014 ang uppgörelse om vinster i välfärden

Private Equitys investeringar i välfärden är en mindre andel av välfärd som tillhandahålls av privata aktörer. Det är också en liten andel av Private Equitys totala investeringar i Sverige. Av Private Equitys totala investeringar har välfärdsinvesteringar under 2011 och 2012 uppgått till drygt en procent per år. År 2013 uppgick investeringarna i välfärdsbolag till endast 59 miljoner kr. Som mest uppgick Private Equitys andel av välfärdsinvesteringar, under ”toppåret 2010” till, mindre än en tredjedel av de totala investeringarna. Den politiska osäkerheten gör att välfärdssektorn inte attraherar kapital.

Mot bakgrund av de demografiska utmaningarna och investeringsbehoven i välfärden är samhällsproblemet snarare avsaknad av kapital.

– Oavsett vad som läggs fram på en presskonferens så måste politiska beslut underställas den demokratiska processen och riksdagsbehandling. Enligt presskonferensen aviseras en utredning i budgetpropositionen. SVCA välkomnar en diskussion om ökade kvalitetskrav på såväl privata som offentliga aktörer i välfärden. Det avgörande är att eventuell framtida reglering leder till bra kvalitet och service för brukarna oavsett ägarform. Valfrihet och mångfald måste tillgodoses – riksdagvalet har inte inneburit något mandat att ändra på detta säger Gabriel Urwitz.

Se bilaga angående Private Equitys välfärdsinvesteringar:

PDF-dokument

PARTNERS