SVCA:s styrelseordförande Monalotte Theorell Christofferson om effekterna på private equity och venture capital till följd av coronaviruset

Vilka effekter får coronapandemin på private equity och venture capital?

Coronapandemin drabbar alla bolag oavsett ägare och slår särskilt hårt mot vissa branscher t.ex. inom service och turism. Private equity och venture capital-fonder tillför både kapital och kompetens till bolagen. Det innebär exempelvis att man investerar i digitaliserade affärsmodeller alternativt ställer om befintliga bolag till att bli mer digitala. Digitaliserade tjänster innebär att fysiska kontakter kan undvikas och efterfrågan på denna typ av tjänster ökar när det krävs social distansering och när det inte går att resa. Den digitala transformationen påskyndas i alla branscher. Private equity- och venture capital-fonder som ägare, har lång erfarenhet och kompetens att driva förändringsprocesser och kan verka som katalysator i denna omställning. Att vi har en stark private equity- och venture capital-marknad i Sverige, bidrar till en snabb återhämtning för bolagen när marknaden vänder.

Hur arbetar private equity och venture capital i krisen?

SVCA:s medlemmar har fullt upp med att som aktiva ägare stödja sina befintliga bolag. Eftersom SVCA:s medlemmar är professionella ägare, har de stor erfarenhet att hantera de utmaningar som kan komma av kriser exempelvis finansiering, likviditet och processer för att kunna ställa om verksamheten. Det handlar om att säkra upp att bolagen kommer ur krisen och hitta nya vägar framåt till följd av de ändrade förutsättningarna. Vidare har private equity-fonder som ägare lång erfarenhet av att arbeta med hållbarhet och bidrar därmed till väl utvecklade processer och rutiner i bolagen, vilket också möjliggör en snabb omställning till samhällsnyttiga tjänster. Det finns många exempel på private equity-fonder och portföljbolag som bidrar till samhället i krisen genom att exempelvis dela data och information, skänka luncher till vårdpersonal eller bidra till forskning och testning kring corona.

Vad händer med startups i krisen?

Entreprenörer och startups som befinner sig i tidiga skeden drabbas hårt. Nystartade bolag med små eller inga intäkter och inget uppbyggt kapital får problem med finansiering och likviditet. Mötesplatser och nätverksträffar ligger i stor utsträckning nere både i Sverige och internationellt vilket försvårar introduktion till investerare. Internationella venture-fonder kan ju inte resa till Sverige för att delta i nätverksträffar med entreprenörer. Det är därför bra att offentliga aktörer såsom Almi Invest och Industrifonden finns som kan gå in och stötta ekosystemet. Det är dock värt att påpeka att venture capital-marknaden i Europa har mognat de senaste 10 åren, ekosystemet har en stark bas och är vant vid att hantera omställningar och snabba kast, därför finns bra förutsättningar för omställning. Entreprenörer med starka, innovativa och genomtänkta affärsplaner kan fortfarande räkna med investeringar från venture capital-fonder.

Vad händer med fondresning i coronatider?

Det har och kommer alltid att vara svårare för team som reser en fond för första gången eftersom de då är oprövade kort för investerarna utan track record. Det blir mer komplicerat och svårare under pandemin då fysiska introduktionsmöten och resor försvåras. För team som har rest många fonder och har presterat bra är läget förmodligen inte fullt lika allvarligt, eftersom vi fortfarande befinner oss i en lågräntemiljö och de institutionella investerarna behöver avkastning på pensions- och försäkringskapitalet. Det blir än viktigare att Sverige framstår som ett tryggt land att investera i för utländska institutionella investerare och att vi har förutsägbara och konkurrenskraftiga spelregler. 

PARTNERS