Vad kräver digitalisering och sharing economy för ny politik?

Delningsekonomin och digitaliseringen ställer nya krav på arbetsmarknaden och därmed på politiken. Vad är ungdomsförbundens syn på detta och hur kan framtidens politik utformas?

 

PARTNERS