​Vinnare av SVCA:s priser för årets fondresning, årets mest samhällsnyttiga investering, årets affär och hederspris

SVCA delar varje år ut priser till medlemmar i kategorierna årets fondresning, årets mest samhällsnyttiga investering, årets affär och hederspris till medlem som har gjort särskilt betydelsefulla insatser för ägarformen. Juryn består av SVCA:s sponsorer och SVCA:s VD.Priserna avser prestationer under räkenskapsåret 2015.

SVCA:s pris för Årets fondresning går till EQT för EQT VII

EQT VII lanserades tidigt 2015. Målsättningen var att ta in 5,25 miljarder Euro för att investera i marknadsledande bolag i Nordeuropa. Redan efter åtta veckor stod det klart att efterfrågan översteg fondens storlek och fonden blev kraftigt övertecknad. I juli samma år hölls en sk One-and-Done Final close på 6,75 miljarder Euro (64 miljarder SEK). EQT VII är 40% större än EQT VI och är EQT:s största fond hittills. EQT VII tillhör även en av de största fonderna som rests av en Europeisk förvaltare.

Investerarkollektivet i EQT VII är globalt och består till 70% av befintliga investerare. Värt att notera är den stora andelen Nordiska institutioner som investerar med EQT, omkring en fjärdedel, t ex AP3, AP6, Argentum, Danske Capital, Illmarien, Sampension och Varma. Övriga investerare är jämnt fördelade på primärt Asien, Europa och Nordamerika och representeras av institutioner som GIC, Harbourvest Partners, Partners Group, New Mexico State Investment Council och New York City Retirement.

SVCA:s pris för årets mest samhällsnyttiga investering går till GP Bullhound & Northzone för investeringarna i Matsmart (Northzone)

Matsmart har funnits i två år och har som ambition att minska matsvinnet i Sverige. Företaget köper upp och säljer stora volymer överskottsvaror som exempelvis är utgående eller felmärkta. Kunderna kan sedan köpa maten på deras webbshop med upp till 90% rabatt. Northzone och GP Bullhound har bidragit med kompetens och kapital för att utveckla Matsmart till vad det i dag är. Fjolårets omsättning landade på 26 miljoner kronor och i år räknar bolaget med att omsätta närmare 70 miljoner kronor.

SVCA:s pris för Årets affär går till Altor Fund II för noteringen av Dustin

Mottagare av priset för Altor Fund II Stefan Linder Rådgivare/Partner Altor Equity Partners

Altor Fund II (“Altor”) förvärvade Dustin 2006 från Bo och Ulla Lundevall som startat företaget i en Zoo-butik 1984. Sedan Altors intåg har Dustins omsättning ökat från 2,1 (2005) till 7,9 miljarder SEK (2015). Bolaget har under samma period gått från ca 160 till drygt 900 anställda och expanderat från Sverige till samtliga nordiska marknader.

I februari 2015 genomfördes en lyckad notering av Dustin på Nasdaq i Stockholm. Axel Johnson, Fjärde AP-fonden och Robur gick in som ankarinvesterare och Axel Johnson är numera största ägare i bolaget. Altor har successivt minskat sitt ägande och äger idag ca 2,5 % i företaget. Dessutom var Altor även måna om att skapa en bra notering där aktieägare, varav Altor är en, ska ha en fortsatt god investering. För denna notering vann Altor Fund II pris för Årets affär/exit.

SVCA:s hederspris för extra ordinära insatser för ägarformen ”Hall of Fame” går till Gabriel Urwitz styrelseordförande i Segulah Advisor AB

Gabriel Urwitz var under åren 2013 – 2015 styrelseordförande i SVCA. Gabriel Urwitz har starkt bidragit till att öka insikten om ägarformens roll i samhällsekonomin. Urwitz har aktivt och outtröttligt deltagit i opinionen som folkbildare och försvarare av marknadsekonomin. Vidare har Urwitz sett till att modernisera föreningen och bland annat drivit arbetet med införande av uppförandekod och inrättandet av en Tillsynsnämnd för att öka förtroendet för private equity som ägarform.

PARTNERS