Aktiva ägare skapar fler jobb

Företag med aktiva ägare uppvisar högre tillväxt och jobbskapande än passivt ägda företag. Därför behövs en agenda för mer aktivt ägande så att fler företag ska kunna växa och utvecklas i Sverige. Det är insikten och slutsatsen i rapporten Aktiva ägare skapar fler jobb från Svenska Riskkapitalföreningen, som med unik data visar hur olika typer av aktiva ägare bidrar till företagens tillväxt i olika faser.

Ladda ner rapport

PARTNERS