Private Equity-investeringars betydelse för den svenska Fintech-sektorn

SVCA, Swedish Venture Capital and Private Equity Association, arbetar för att skapa större insikter om vad Private Equity är och ägarformens effekter på företag och svensk ekonomi i stort. I detta syfte finansierar och publicerar vi olika rapporter som visar på samhällsnyttan med Private Equity.

I mitten av 2017 genomförde Copenhagen Economics en makroekonomisk analys och tog fram en rapport som belyser bland annat Private Equitys positiva effekter på svensk BNP och produktivitet. I slutet av samma år publicerade SVCA rapporten ”Private Equity investeringar – nyckeln till industriell renässans”, som belyste den roll som Private Equity investerare spelar för den svenska industrins omställning till nya teknologier och affärsmodeller. I början av 2018 följdes den av rapporten ”Private Equity investeringar och Sveriges digitala omställningar”

Dessa var de två första rapporterna i en serie som forskaren och författaren Nima Sanandaji skriver på uppdrag av SVCA. Den rapport som du nu läser är den tredje i serien. Vi är övertygade om att det är helt nödvändigt med enklare och tillgängligare information i syfte att bredda kunskapen om denna ägarform som under lång tid har verkat i det tysta. Ett syfte med den nya rapportserien är därför att populärt beskriva den betydelse som Private Equity har för samhällsekonomin. Denna rapport är nummer tre i serien, och fokuserar på den betydelse som Private Equity investerare spelar för Sverige som Fintech-nation.

Fintech är en snabbt växande sektor och Sverige har under senare tid dragit stor nytta av att vara ledande i utvecklingen av Fintech-företag. Riskkapital i form av affärsänglar, Venture Capital och Private Equity har samverkat i att stödja denna utveckling. Det gäller att stärka investeringsklimatet för att Sverige ska ligga i topp när det kommer till investeringar i Fintech och andra innovativa näringar.

Denna rapport är inte en teknisk/legal beskrivning av hur Private Equity fungerar. Om du söker information av mer teknisk/legal karaktär så finns bland annat SVCA:s remissvar på svca.se.

Elisabeth Thand Ringqvist, Ordförande SVCA

Isabella de Feudis, VD SVCA

Ladda ner rapport

PARTNERS