The ESG Status of Swedish Private Equity 2023

Rapporten har tagits fram av PwC i samarbete med Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA), och bygger på insamlade data och intervjuer med svenska riskkapitalfonder med avseende på ESG-aktiviteter inom deras svenska portföljbolag. Studien genomfördes under 2023. Totalt medverkade 14 av SVCA:s medlemmar och 139 portföljbolag baserade i Sverige. Rapporten visar att riskkapitalägda portföljbolag står för en avsevärt större sysselsättningstillväxt jämfört med snittet för börsbolag på Nasdaq OMX Stockholm. Portföljbolagen ligger långt fram när det gäller införandet av policydokument och riktlinjer för etiska affärsprinciper. Samtidigt finns det potential till mer värdeskapande på ESG-området.

Ladda ner rapport

PARTNERS