Ett bättre pensionssystem (SOU 2019:44)

Inledning

Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA) är föreningen för aktörer inom ägarformerna private equity och venture capital. Dessa fonder investerar i och utvecklar huvudsakligen onoterade bolag genom att tillföra kompetens, erfarenhet och kapital. SVCA verkar för att skapa långsiktiga, förutsägbara och konkurrenskraftiga förutsättningar för att främja kapitaltillförsel och kapitalimport. Ägarformerna är dock beroende av ett livskraftigt ekosystem för såväl start-ups som mogna bolag. Såväl private equity- som venture capital-fonder listar bolag på noterade marknader. Private equity- och venture-capital-fonder är nischade former av kapitalförsörjning. Det finns en mängd bolag som exempelvis i storlek och affärsmodell inte passar för dessa typer av investeringar. Här spelar andra kapitalförsörjningsmodeller en stor roll för att upprätthålla ett vitalt ekosystem.

Synpunkter

Som utgångspunkt för SVCA:s remissyttrande ligger det faktum att pensionssystemets huvuduppgift är att leverera långsiktigt hållbar avkastning till pensionskollektivet. Pensionssystemet ska inte ha näringspolitiska uppgifter utan fokusera på huvuduppgiften.

Läs hela remissyttrandet på PDF-länken nedan.

S2019_04594_SF - SVCA.pdf

PARTNERS