Promemorian Anpassning av investeraravdraget på grund av EU:s regler om statligt stöd

Synpunkter

SVCA tillstryker åtgärder och förslag som förbättrar finansieringsmöjligheterna för tillväxtbolag. I detta fall vill SVCA anmärka på remisstiden då remissen är daterad till den 16 december 2019 med en svarstid den 20 januari 2020. Svarstiden på endast fem veckor – som dessutom sammanfaller med julhelgerna är för kort tid för att SVCA ska kunna analysera förslaget tillsammans med medlemmarna. I övrigt hänvisar SVCA till föreningens tidigare remissvar på Fi2012/3858.

Läs hela remissyttrandet på PDF-länken nedan.

Fi2019_04238_S1 - SVCA.pdf

PARTNERS