Promemorian Några sekretessfrågor på finansmarknadsområdet; kompletterande remiss

SVCA tillstyrker promemorian utan synpunkter.

Läs hela remissyttrandet på PDF-länken nedan.

Fi2020_00526_V - SVCA.pdf

PARTNERS