Remiss av betänkandet Det skatterättsliga företrädaransvaret – en översyn (SOU 2020:60)

SVCA har beretts tillfälle att avge yttrande över angivna betänkande och ansluter sig till vad Näringslivets Skattedelegation anfört i sitt yttrande.

Läs hela remissyttrandet på PDF-länken nedan.

PARTNERS