Biörn Riese blir ny ordförande för SVCA:s tillsynsnämnd

Biörn Riese Senior Adviser, Advokat, Jurie har utsetts till ny ordförande för SVCA:s tillsynsnämnd. Biörn Riese är sedan 1 mars verksam i den egna nystartade advokatbyrån Jurie efter att dessförinnan varit delägare och styrelseordförande i Mannheimer Swartling. Riese har lång erfarenhet av rådgivning inom affärsmässiga och juridiska frågor såsom transaktioner, bolagsstyrning samt utredningar.

SVCA antog 2015 en uppförandekod och tillsatte samtidigt en tillsynsnämnd. Huvudsyftet med uppförandekoden är att säkerställa att private equity-aktörer som ägare agerar ansvarsfullt och professionellt. Tillsynsnämndens grundläggande uppgift är att utöva oberoende tillsyn över att private equity följer uppförandekoden.

”Med sin gedigna erfarenhet, är Biörn helt rätt person för att leda och utveckla arbetet med SVCA:s uppförandekod och tillsynsnämnd” säger Elisabeth Thand Ringqvist, styrelseordförande i SVCA.

Ett ansvarsfullt och professionellt agerande i ägarrollen utgör helt klart basen för allmänhetens förtroende för private equity. Tillsynsnämndens oberoende tillsyn fyller där en viktig roll. Jag ser fram emot att nu fortsätta det arbetet och att utveckla uppförandekoden vidare, säger Biörn Riese ordförande i SVCA:s tillsynsnämnd.

Tidigare ordförande för SVCA:s tillsynsnämnd Hans-Gunnar Axberger lämnade tillsynsnämnden i december 2016 efter att den tvååriga mandatperioden upphört.

Styrelsen vill tacka Hans-Gunnar för hans dedikerade arbete med att utveckla koden och som tillsynsnämndens första ordförande förvalta den, säger Elisabeth Thand Ringqvist.

Kontaktpersoner:

Elisabeth Thand Ringqvist, styrelseordförande SVCA, 08-678 30 90

Biörn Riese, ordförande SVCA:s tillsynsnämnd, 08-345 000

Peter Nilsson, biträdande huvudsekreterare SVCA:s tillsynsnämnd, 070-645 74 52

Om SVCA:

Swedish Private Equity & Venture Capital Association, SVCA är intresseorganisationen för aktörer inom private equity: buyout, venture capital och affärsänglar. Föreningen, som grundades 1985, verkar för en väl fungerande kapitalförsörjning i Sverige.

För mer information besök: www.svca.se

Om SVCA:s uppförandekod och tillsynsnämnd

SVCA antog 2015 en uppförandekod och tillsatte då en tillsynsnämnd. Huvudsyftet med uppförandekoden är att säkerställa att private equity-aktörer som ägare agerar ansvarsfullt och professionellt. Regelverket ska samtidigt främja kunskapen om vilka värderingar som är styrande för private equitys verksamhet.

Tillsynsnämnden består av ordförande Biörn Riese samt ledamöterna Agneta Dreber och Björn Börjesson. Advokat Felicia Winberg är huvudsekreterare med biträde av jur. kand. Peter Nilsson; bägge vid Calissendorff Swarting Advokatbyrå.

Tillsynsnämndens grundläggande uppgift är att utöva oberoende tillsyn över att riskkapitalbolagen följer uppförandekoden. Den kan inleda ärenden efter anmälan från SVCA:s styrelse, på eget initiativ eller i vissa fall från enskilda.

För mer information besök: www.svcanamnd.se

PARTNERS