Dubbelt så stora investeringar i startups med bättre regler och konkurrenskraftiga skatter?

17 maj 2019

Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA) har lanserat rapporten Economic Footprint of Swedish Venture Capital.

Copenhagen Economics har på uppdrag av SVCA genomfört en analys av hur venture capital (VC) investeringar skapar värde för svensk ekonomi och bidrar till svensk konkurrenskraft och innovation.

Copenhagen Economics slutsatser är att Sverige är väl positionerat vad gäller innovationsklimat. Investeringar i startups skulle dock kunna vara uppemot dubbelt så stora med bättre regelverk och mer konkurrenskraftiga skatter.

I övrigt visar rapporten att:

  • Bruttoförädlingsvärdet hos bolag som erhållit VC-investeringar bedöms vara 2,5 gånger större än medelvärdet för svenska bolag
  • VC-investeringarnas bidrag till svenskt BNP bedöms vara 0,8 %
  • Årlig omsättningstillväxt hos bolag som erhållit VC-investeringar är 23 %
  • Årlig jobbtillväxt hos bolag som erhållit VC-investeringar är 11 %

Om SVCA:

Swedish Private Equity & Venture Capital Association, SVCA är intresseorganisationen för aktörer inom private equity: buyout, venture capital och affärsänglar. Föreningen, som grundades 1985, verkar för en väl fungerande kapitalförsörjning i Sverige.

För mer information besök: www.svca.se

Om Copenhagen Economics:

Copenhagen Economics är Nordens ledande nationalekonomiska konsultföretag. Vår målsättning är: To enable superior decisions through hard facts and clear stories. Vi är cirka 80 medarbetare och har kontor i Köpenhamn, Stockholm och Bryssel. Sedan 2006 finns Copenhagen Economics på Global Competition Reviews Top-20-lista över de bästa ekonomiska konsultverksamheterna i världen.

För mer information besök: www.copenhageneconomics.com

PARTNERS