Kallelse till ordinarie föreningsstämma i SVCA

2 juni kl. 11:00-13:30

Läs mer

Joint statement: Actively supporting Ukraine

Find out more

Söker du riskkapital?

Uppförandekod & tillsynsnämnd

Om private equity


antal portföljbolag i Sverige


antal anställda i Svenska portföljbolag


%

Private Equity och Venture Capitals bidrag till Sveriges BNP


miljarder kr har Private Equity och Venture Capital investerat i Sverige sedan 2007

Kommande events

Pressrelease

Remissvar

PARTNERS