Riskkapitalinvesteringar har ökat Sveriges BNP

En ny rapport om hur riskkapitalinvesteringar har stärkt Sveriges ekonomi

Läs mer

Private Equity, Venture Capital at Work in Sweden

En ny rapport om jobbskapande i riskkapitalägda bolag

Läs mer

Söker du riskkapital?

Uppförandekod & tillsynsnämnd

Om private equity


antal portföljbolag i Sverige


antal anställda i svenska portföljbolag


%

Private Equity och Venture Capitals bidrag till Sveriges BNP


miljarder kr har Private Equity och Venture Capital investerat i Sverige sedan 2007

Kommande events

Pressrelease

Remissvar

PARTNERS